eVriworkshop

Cyber security awareness workshop door Olinko

1

8

Omschrijving

De cijfers van cyberincidenten en cybercriminaliteit stijgen jaar na jaar. 60% van de Belgische ondernemingen is ooit al gehackt en bijna 30% verwacht dat ze gehackt gaan worden in de nabije toekomst. Het is geen vraag meer of een bedrijf gehackt zal worden, maar wanneer het zal gebeuren. De gevolgen van een cyberincident kunnen dan ook aanzienlijk zijn. Bij verschillende kleine en grote organisaties heeft dit geleid tot technische werkloosheid die tot weken en zelfs maanden kan duren. Data is niet meer toegankelijk omdat het versleuteld is en er losgeld voor gevraagd wordt. Productiebanden liggen stil. Andere gevolgen zijn boetes, imagoschade en verlies van klanten.

80% van alle security-incidenten wordt veroorzaakt door menselijke fouten. Dit maakt de menselijke factor een groot risico. De meeste mensen veroorzaken helemaal niet opzettelijk een cyber incident. Het is vaak uit onwetendheid of onoplettendheid dat er geklikt wordt op een frauduleuze link en daar rekenen cybercriminelen op. Het invoeren van een “cyber security awareness program” zal ervoor zorgen dat de medewerkers van jouw organisatie een sterke menselijke verdedigingslinie vormen. Verder zijn de aantoonbare resultaten van training en sensibilisering van eindgebruikers ook een steeds belangrijkere vereiste aan het worden bij verzekeringsmaatschappijen om een cyberverzekering te kunnen afsluiten.

Workshop op aanvraag

1500€

Vul hieronder jouw gegevens in als je geïnteresseerd bent in deze workshop. We contacteren je voor een voorstel op maat.

  Aantal personen


  Tijdens onze cyber security awareness workshop behandelen we de volgende topics

   – De start of kick-off van het programma;

   – Draagvlak en “sponsorship” vanuit het management;

   – Doelgroep van het programma;

   – Communicatieplan: hoe, wanneer en wat er dient gecommuniceerd te worden;

   – Hoe omgaan met nieuwe medewerkers;

   – Bouwstenen van het programma;

   – Jaarplanning op maat

  What's next?

   Deze workshop leidt tot een jaarplanning voor een volledig cyber security awareness programma op maat van jouw bedrijf en jouw eindgebruikers.

  Olinko

   OLINKO is een bedrijf van De Cronos Groep en maakt deel uit van de eVri community.

   Het implementeren van een digitale werkplek kost tijd en geld. OLINKO wil ervoor zorgen dat de tools en technologie die ter beschikking worden gesteld aan de medewerkers goed geadopteerd worden. Echter geldt dat ook omgekeerd en brengen we in kaart waar mensen nood aan hebben om veiliger en efficiënter te kunnen werken. OLINKO biedt advies en begeleiding om enerzijds mensen bewuster te maken van cyberdreigingen en privacy en anderzijds efficiënter te worden in werkprocessen door het structureel verminderen van papieren volumes. Wij dragen actief bij aan het toekomstgerichter, veiliger en duurzamer maken van onze klanten.

  Interesse in deze eVriworkshop?

  Cyber security awareness workshop door Olinko

   Aantal personen